Strona 1 z 1

Podział administracyjny Beflandii

: 04 sie 2019, 14:44
autor: Ofka
Beflandia jest państwem unitarnym, a ustrój jej władzy lokalnej opiera się na dualizmie, gdyż poza agendami administracji rządowej istnieje samorząd terytorialny, powołany do zadań publicznych niezastrzeżonych dla innych organów władzy. Jego podstawową jednostkę stanowi gmina.

Obrazek

Od 1 stycznia 1995 obowiązuje trzystopniowy podział administracyjny kraju na:

16 województw
składających się w sumie z
72 miast na prawach powiatu i
317 krajów,
które składają się w sumie z
2766 obwodów,
w tym
535 obwód miejskich,
892 obwód miejsko-wiejskich,
1339 obwód wiejskich.

(według stanu z 1 stycznia 2017)
Samorząd terytorialny

Osobny artykuł: Samorząd terytorialny w Beflandii.

W Beflandii wyróżnia się trójszczeblowy samorząd:

samorząd obwodowy
samorząd krajowy
samorząd województwa.

Jednostki samorządu terytorialnego (obwodowy, krajowy i województwa) mają osobowość prawną i zapewniony udział w dochodach publicznych. Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i przeprowadzane w głosowaniu tajnym.

Re: Podział administracyjny Beflandii

: 23 gru 2019, 12:37
autor: Ofka
Zamiast Awonoga jest Nych